Информације о упису на факултет

УПИС 2021/22

Факултет за спорт и физичко васпитање врши упис на Oснове Aкадемске студије физичког васпитања и спорта.

Пријемни испит

  • Пријава кандидата је од 20.09.-22.09.2021.
  • Полагање пријемног испита је 23.09.2021. у 12 часова

Кандидат је дужан приложити: пријаву на конкурс (образац пријаве добија у Служби за наставу и студентска питања Факултета), сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и доказ о уплати трошкова пријемног испита, у износу од 5.000,00 динара, на ж.р. Факултета 840-1235666-82 (без модела и позива на број).

Текст конкурса

Промо видео

Sites We Follow