Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија за школску 2021/2022 годину

Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу уписује 50 студената на мастер академске студије, студијски програм физичко васпитање и спорт, ради стицања академског назива: мастер професор физичког васпитања и спорта и 25 студената на мастер академске студије, студијски програм физичко васпитање, рекреација и здравље, ради стицања академског назива: мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Текст конкурса