Настава

Консултације

Распоред консултација за зимски семестар 2021/22

Распоред консултација на Факултету (од 10:00-15:00 часова) за наставнике и сараднике. Декан и сви продекани су у обавези да сваке недеље буду на Факултету.

 1. Др Љубиша Лилић, редовни професор
  ( 08.11.; 22.11.; 06.12.; 20.12.; 03.01. )
 2. Др Драган Тоскић, редовни професор
  ( 03.11.; 17.11.; 01.12.; 15.12.; 29.12;)
 3. Др Топлица Стојановић, редовни професор
  ( 04.11.; 18.11.; 02.12.; 16.12.; 30.12. )
 4. Др Евагелиа Боли, редовни професор
  ( 12.11.; 26.11.; 10.12.; 24.12.; 06.01. )
 5. Др Верољуб Станковић, редовни професор
  ( 02.11.; 16.11.; 30.11.; 14.12.; 28.12. )
 6. Др Витошевић Биљана, редовни професор
  ( 09.11.; 23.11.; 07.12.; 21.12.; 04.01. )
 7. Др Бранимир Мекић, редовни професор
  ( 01.11.; 15.11.; 29.11.; 13.12.; 27.12. )
 8. Др Раде Стефановић, редовни професор
  ( 10.11.; 24.11.; 08.12.; 22.12.; 05.01. )
 9. Др Јадранка Коцић, редовни професор
  ( 04.11.; 18.11.; 02.12.; 16.12.; 30.12. )
 10. Др Веско Миленковић, редовни професор
  (04.11.; 18.11.; 02.12.; 16.12.; 30.12.  )
 11. Др Слађан Каралеић, редовни професор
  (05.11.; 19.11.; 03.12.; 17.12.; 31.12.  )
 12. Др Зоран Савић, ванредни професор
  (05.11.; 19.11.; 03.12.; 17.12.; 31.12.  )
 13. Др Хаџи Саша Илић, ванредни професор
  ( 08.11.; 22.11.; 06.12.; 20.12.; 03.01. )
 14. Др Хаџи Милош Видаковић, ванредни професор
  ( 10.11.; 24.11.; 08.12.; 22.12.; 05.01. )
 15. Др Драгана Алексић, ванредни професор
  ( 08.11.; 22.11.; 06.12.; 20.12.; 03.01. )
 16. Доц. др Јасна Поповић
  ( 10.11.; 25.11.; 09.12.; 23.12.; 06.01. )
 17. Доц. др Драгана Митић
  ( 09.11.; 23.11.; 07.12.; 21.12.; 04.01. )
 18. Доц. др Игор Илић
  ( 09.11.; 23.11.; 07.12.; 21.12.; 04.01. )
 19. Доц. др Милош Поповић
  (05.11.; 19.11.; 03.12.; 17.12.; 31.12.  )
 20. Доц. др Татјана Поповић Илић
  ( 09.11.; 23.11.; 07.12.; 21.12.; 04.01. )
 21. Доц. др Лазар Тоскић
  (04.11.; 18.11.; 02.12.; 16.12.; 30.12.  )
 22. Др Слађана Милошевић, асистент са докторатом
  ( 08.11.; 22.11.; 06.12.; 20.12.; 03.01. )
 23.  Др Соња Антонијевић, асистент са докторатом
  ( 01.11.; 15.11.; 29.11.; 13.12.; 27.12. )
 24. Др Зоран Мојсиловић, асистент са докторатом
  (04.11.; 18.11.; 02.12.; 16.12.; 30.12.  )
 25. Др Дејан Стошић, асистент са докторатом
  (04.11.; 18.11.; 02.12.; 16.12.; 30.12.  )
 26. Др Милица Филиповић, асистент са докторатом
  (04.11.; 18.11.; 02.12.; 16.12.; 30.12.  )
 27. Раденко Арсенијевић, асистент
  (05.11.; 19.11.; 03.12.; 17.12.; 31.12.  )
 28. Ђорђе Станић, асистент
  ( 01.11.; 15.11.; 29.11.; 13.12.; 27.12. )
 29. Никола Утвић, асистент
  ( 08.11.; 22.11.; 06.12.; 20.12.; 03.01. )
Sites We Follow